Jouw investering in jouw welzijn: 

De lessen in 2017 bestaan uit een blok van 10 weken en hebben een opbouw en een programma. Deze lesblokken worden pas weer in een volgend seizoen herhaalt. Mocht je een les missen, geeft niet...ah einde krijg je in ieder geval de handout mee. Ook bieden we online trainingen aan via Taotraining Online waar wij mee samenwerken. Ook dit jaar weer kun je weer privélessen aanvragen. Deze worden op de deelnemer zijn/haar behoefte afgestemd.

We geven in 2017 wederom op woensdagochtend les.  Deze ochtend is nu opgedeeld in lesblok basis en lesblok Verdieping. Lesblok Basis bestaat uit 10 ochtenden elk op de woensdag van 08:30 uur tot 10:30 uur.  Lesblok Verdieping bestaat eveneens uit 10 ochtenden van 10:45 uur tot 12:45 uur. De lesblokken kunnen afzonderlijk dan wel tesamen, opeenvolgend worden afgenomen. 

De prijzen zijn als volgt opgebouwd.

  • Lesblok Basis van 10 lessen: € 127,= 
  • Lesblok Verdieping 10 lessen: € 127,= 
  • Lesblokken Basis + Verdieping: € 227,=  
  • Online modules: € 247,= per module. Bij de aangeboden lesblokken kan online module 1  worden afgenomen en parallel getraind worden. De online modules zijn zeer helder en toegankelijk.                                   Voor meer info ga naar: Taotraining online .

            De modules kunnen ook afzonderlijk worden afgenomen (los van de lessen).                                                                             Mail naar info@taotraininghaarlem.com voor de  korting die wij jou kunnen bieden.   

  • Package deal I: bij afname van 1 lesblok Basis of Verdieping  + 1 online module:  € 324,=  

           Je krijgt hiervoor: 10 lessen basis Tao training, onze handout en het vele uitgebreide online materiaal                             (theorie, filmpjes, extra trainingsmateriaal wat niet in de lessen voorbij is gekomen).

  • Package deal II: bij afname van 2 lesblokken Basis èn Verdieping  + 1 online module:  € 404,=      

            Je krijgt hiervoor: 2 x 10 lessen Basis èn Verdieping Tao training, onze handout en het vele uitgebreide                           online materiaal (theorie, filmpjes, extra trainingsmateriaal wat niet in de lessen voorbij is gekomen).

  • Een proefles: gratis (hooguit een koffie of thee na afloop om te vernemen wat je er van vond :-))
  • 1 op 1 lessen: prijs op aanvraag

Een lesblok is geldig voor het aantal aaneensluitende lessen. Misgelopen lessen kunnen niet worden ingehaald in hetzelfde seizoen. Volledige betaling vindt plaats voor aanvang van jouw deelname aan de lessen. Jouw bijdrage mag je overmaken op rekening nummer NL 57 INGB 000 393 68 06 t.n.v. Brain Club te Haarlem o.v.v. je voor- en achternaam en het lesblok dat je afneemt.  De online modules worden via Taotraining-online verrekend.

De lessen zouden voor niemand een belemmering moeten zijn als het gaat om de financiële tegenprestatie.  Ben je niet of nauwelijks in staat om een lesblok te betalen,  neem dan contact op voor een aangepast tarief.

De workshops hebben hun eigen prijzen. Deze kun je vinden bij de informatie van elke workshop afzonderlijk.

Transparantie: Tao Training Haarlem verdeelt de verdiensten over een aantal bronnen: zaalhuur,  marketing en website, inhoudelijke kennisvergaring en kennisverspreiding (handouts), kleding, eten en drinken.