PRIJZEN ZOMERPROGRAMMA

Jouw investering in jouw welzijn


IN-SIDE-OUT QI GONG

In-side-Out QI Gongs (buiten qi gongs) worden in de maanden juli, augustus (en wellicht ook in september) ad hoc in de buitenlucht gegeven. We trachten er regelmaat in te houden door de Qi Gongs op maandagochtend tussen 07:30 en 08:30 te blijven geven.

Prijs: 12,50 euro per sessie. Bij slecht weer vraag via de mail of Whatsapp of de sessie door zal gaan.

Strippenkaart. Het is ook mogelijk een strippenkaart aan te vragen. 10 sessies voor 97 euro. (deze strippenkaart is geldig voor de hele zomer van juli t/m september 2019),

LOCATIE: BUITEN IN EEN VAN DE PARKEN VAN HAARLEM OF IN DE DUINEN

(bij aanmelding en de eerste keer dat je komt, wordt de locatie aangegeven. Daarna via mail, sms en/of de dan aangemaakte whatsapp groep)

Betaling vindt contant plaats of door overboeking naar bankrekening nummer: NL 57 INGB 003 9368 06 tnv. Brain Club met als vermelding: aanmelding INSIDE OUT Qi Gong + je volledige naam.


QI COACHING

De prijs voor de 1-op1 QI-COACHING is als volgt:

  • 3 sessies 250 euro. Elke sessie duurt minimaal 1 tot maximaal 3 uur. Mocht het zo zijn dat er minder dan 3 sessie gehouden worden dan vragen we 97 euro per sessie.

  • Bij 4 tot meer sessies: 75 euro per sessie (maximaal 2 uur per sessie)

Er vindt bij aanmelding eerst een gratis intake en kennismakingsgesprek plaats. Deze is kosteloos. Daarna wordt er een eerste datum geprikt voor de eerste sessie.

Transparantie over de prijzen: Tao Training Haarlem verdeelt de verdiensten over een aantal bronnen: eventuele zaalhuur,  marketing en website, inhoudelijke kennisvergaring en kennisverspreiding (handouts), kleding, eten en drinken.